Color Mix là hoạt động trải nghiệm màu sắc của chương trình Highscope Hoa Kỳ. Với hoạt động này, trẻ học cách nhân biết các màu cơ bản và sự biến đổi của màu sắc khi pha trộn các màu cơ bản với nhau. Hoạt đông đã khơi gợi nhiều hứng thú cho các bạn vì lần đầu tiên các bạn được tìm hiểu về trải nghiệm thú vị này!

2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12

 

Related posts

Leave a Reply