Từ các nghiên cứu về tâm sinh lý độ tuổi mà Quỹ Nghiên cứu Giáo dục Highscope (The Highscope Educational Foundation) chỉ ra rằng trẻ có xu hướng nhìn nhận sự việc qua duy nhất góc nhìn của bản thân. Vì vậy, việc yêu cầu con cảm nhận được cảm xúc của người khác là điều rất khó. Thông thường, đa số người lớn sẽ lập tức “dán nhãn” trẻ là bé hư, ích kỷ… nếu con không nhường đồ chơi cho bạn, anh chị hoặc lúc nào cũng muốn mình là người được quan tâm đầu tiên. Đa số, vì chưa tìm hiểu về tâm lý trẻ, vì nóng giận hoặc vì quá bận rộn, chúng ta sẽ dùng biện pháp cấm đoán hoặc phạt nếu trẻ có hành vi xấu. Và một trong những điều đau đầu của Phụ huynh là làm sao đóng vai “quan toà” phân xử những xung đột của trẻ, đặc biệt ở các gia đình có từ 2 con trở lên.

 

Góc Phụ huynh tuần này chia sẻ với Quý vị 6 BƯỚC GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG XUNG ĐỘT, là một trong những chiến lược mà bất kỳ Giáo viên Highscope nào cũng phải nằm lòng. Lý do là “Active Learning – Học tập chủ động” lấy nền tảng từ những giao tiếp hàng ngày giữa Giáo viên với trẻ, không chỉ trong bài học mà tất cả những tình huống trẻ phải đối mặt hàng ngày.

 

conflict