Trong những năm vừa qua, Trường Mầm Non Cộng Đồng Tí Hon – Little People là một ngôi trường đào tạo uy tín, được đông đảo Phụ huynh tin tưởng và lựa chọn đồng hành. Vậy điều gì đã làm nên chất lượng đào tạo giúp khẳng định thương hiệu Little People? Câu trả lời nằm trong các chuẩn mực mà chúng tôi luôn nỗ lực duy trì hàng ngày.

  1. Chuẩn mực về tuyển dụng và đào tạo Giáo viên: Giáo viên ứng tuyển vào Little People luôn được yêu cầu thực hiện tiết dạy thử để Ban Giám Hiệu đánh giá trình độ chuyên môn từ đó lên kế hoạch đào tạo sau khi chính thức gia nhập đội ngũ Giáo viên của nhà trường.
  2. Chuẩn mực về nội dung và chất lượng đào tạo: để đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ về chất lượng giảng dạy của đội ngũ Giáo viên, Ban Giám Hiệu đã xây dựng hoàn chỉnh chương trình đào tạo chi tiết đến từng nội dung giáo án và các tài liệu giảng dạy để góp phần chuẩn hoá nội dung đào tạo ở tất cả các lớp, khối. Ngoài ra, công tác dự giờ được thực hiện theo cả hai hình thức định kỳ và đột xuất sẽ giúp Giáo viên liên tục rút kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn.
  3. Chính sách và chế độ dành cho đội ngũ Giáo viên: với quan niệm “tinh hoa của giáo dục nằm ở người thầy”, chính sách và chế độ lương thưởng tại Little People được xây dựng để đánh giá một cách công bằng và kịp thời ghi nhận những nỗ lực của từng cá nhân.
  4. Các tiêu chí đánh giá trẻ: khảo sát và đánh giá định kỳ sự phát triển của trẻ, ở tất cả các chương trình giảng dạy, là một chuẩn mực quan trọng giúp Ban Giám Hiệu và người Giáo viên kịp thời xây dựng chiến lược hỗ trợ cho từng cá nhân.

Vượt lên trên tất cả là sự quan tâm sâu sát từ Đội ngũ Quản lý và Ban Giám Hiệu để đảm bảo môi trường giáo dục tại Little People thân thiện, an toàn, mang lại niềm vui thích khám phá, học hỏi cho trẻ mỗi ngày.

 

Related posts