Tổ chức The HighScope Educational Research Foundation

The HighScope Educational Research Foundation có tiền thân là dự án nghiên cứu giáo dục Mầm Non Perry Preschool thành lập năm 1962 tại Ypsilanti, Michigan, Hoa Kỳ của Tiến sỹ tâm lý David Weikart. Dự án Perry Preschool với 123 trẻ em tại Ypsilanti đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức về tầm