The HighScope Educational Research Foundation có tiền thân là dự án nghiên cứu giáo dục Mầm Non Perry Preschool thành lập năm 1962 tại Ypsilanti, Michigan, Hoa Kỳ của Tiến sỹ tâm lý David Weikart. Dự án Perry Preschool với 123 trẻ em tại Ypsilanti đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục mầm non tại bang Michigan lúc bấy giờ. Năm 1970, Tiến sĩ David Weikart chính thức thành thành lập Tổ chức nghiên cứu giáo dục The HighScope Educational Research Foundation để tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng giáo dục Mầm Non đối với sự thành công ở độ tuổi trưởng thành và thậm chí trung niên của nhóm được đầu tư bài bản ngay từ đầu. Theo đó, kết quả nghiên cứu cho trẻ được đào tạo theo phương pháp “Active Learning” từ chương trình HighScope đạt được những kết quả cao hơn so với trẻ không được theo học Mầm Non, cụ thể ở một số tiêu chí như sau:

Đào tạo Active Learning

Nguồn: https://highscope.org/perry-preschool-project/

Với niềm tin mọi trẻ đều được nhận được nền tảng giáo dục mầm non chất lượng để phát triển một cách tốt nhất, cho đến thời điểm hiện tại, phương pháp giáo dục HighScope không chỉ thành công tại Mỹ mà còn rất phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm Canada, Anh, Chile, Indonesia, Hàn Quốc, Mexico, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Nam Phi…

Phương pháp giáo dục HighScope là phương pháp giáo dục chú trọng vào tinh thần “Học tập chủ động – Active Learning” được triển khai và hiện thực hoá bằng một chuỗi các chiến lược giảng dạy và mô hình tiếp cận trẻ được xây dựng trên các nền tảng nghiên cứu tâm lý học trẻ em lẫn các công cụ đánh giá thực tiễn. Chính sự hỗ trợ này làm khiến cho định hướng “Active Learning” trở nên thực tế hơn, gần gũi hơn với Giáo viên từ đó làm nên thành công của chương trình Highscope, thể hiện cụ thể qua một số thành tựu như:

our-history

Nguồn: https://highscope.org/who-we-are/our-history/

Leave a Reply